Informacje dla autorów

Redakcja „Świata Nieruchomości” zaprasza Szanownych Autorów do współpracy na łamach periodyku. Prosimy zatem o nadsyłanie:

  • artykułów naukowych (wraz z bibliografią i przypisami) do 18 000 znaków (10 stron) znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy po 60 znaków na stronie). Do artykułów należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim – objętość wraz z tytułem – do 900 znaków każde
  • recenzji publikacji – objętość tekstu do 7 200 znaków (4 strony)
  • sprawozdań z konferencji, sympozjów i seminariów naukowych – objętość tekstu do 7200 znaków (4 strony)

Przed wysłaniem materiałów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Publikacji Artykułów w "Świecie Nieruchomości" oraz pobranie z strony periodyku pliku oświadczania oraz pliku zawierającego  nformacje o artykule.

www.swiatnieruchomosci.uek.krakow.pl (zakładka Dla Autorów)

Kompletne materiały:

  • artykuł (przygotowane w standardzie „Word”, czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp między wierszami – 1,5 wiersza)
  • uzupełniony plik z informacjami o artykule
  • skan uzupełnionego i podpisanego oświadczania

prosimy dostarczać pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby uniknąć problemów technicznych do pliku tekstowego prosimy dołączyć zbiory zawierające rysunki i schematy, jeśli są one wykonywane w innych programach niż „Word”.


Opracowania nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.


Wszystkie artykuły są recenzowane. Redakcja nie wypłaca honorariów. Redakcja nie płaci za niezamówione materiały i nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracania tekstów.