Polecane wydawnictwa 2016

ewn

Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Ewa Kucharska-Stasiak

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Książkę kupisz na www.ksiegarnia.pwn.pl

O KSIĄŻCE:
Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Podejmowana w niniejszej pracy problematyka została zaktualizowana i znacznie pogłębiona w zakresie rozważań dotyczących m. in. nieruchomości jako obiektu ekonomicznego, istoty rynku nieruchomości, kategorii wartości nieruchomości.

AUTORKA:

  • wyjaśnia specyfikę nieruchomości jako obiektu prawnego ijako towaru,
  • przedstawia rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego imigrację kapitału pomiędzy segmentami tego rynku,
  • omawia sposoby określania wartości nieruchomości wwarunkach rynkowych,
  • analizuje trendy, którym podlegają rozwinięte rynki nieruchomości,
  • przedstawia syntetyczną koncepcję rynku nieruchomości zuwzględnieniem roli interwencjonizmu państwowego,
  • prezentuje problematykę zarządzania nieruchomościami,
  • porusza wątki zekonomii ifinansów behawioralnych,
  • opisuje społeczną odpowiedzialność uczestników rynku nieruchomości jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju,
  • omawia mechanizm powstawania bąbli cenowych na rynkach nieruchomości,
  • ukazuje synchronizację cykli rynków nieruchomości wskali międzynarodowej.