10 punktów za publikacje na łamach Świata Nieruchomości

tenAutorzy, Czytelnicy i Sympatycy Świata Nieruchomości

W ciągu ostatnich lat dołożyliśmy wszelkich starań, aby wydawany przez nas periodyk zawierał publikacje na najwyższym poziomie, ukazujące najistotniejsze - z punktu widzenia wyzwań współczesności - zagadnienia wpisujące się w jego formułę tematyczną przy zachowaniu wszystkich wymagań stawianym czasopismom naukowym.
Zaowocowało to ponownym sukcesem w postaci utrzymania miejsca periodyku na liście krajowych czasopism punktowanych ogłaszanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (artykuły zamieszczane w periodyku są premiowane przyznaniem 10 pkt.).
Poza tym czasopismo jest indeksowane w bazach: CEJSH,  Index Copernicus International, PBN, BazEkon, EBSCO (Business Source Corporate Plus), Google Scholar, EconPapers-RePEc, ERIH Plus.
Zapraszamy do współpracy